Danish Take Away Awards

Vilkår og betingelser

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, FØR DU BRUGER DETTE WEBSTED

Brugsbetingelser af webstedet

Introduktion og vores rolle Disse brugsbetingelser beskriver (sammen med de dokumenter, der henvises til i det) de gældende betingelser for din brug af dette websted www.dtaa2018.dk (i det følgende kaldet "webstedet"). Brug af webstedet omfatter adgang til, browsing eller afgivelse af stemme på webstedet. www.danishtakeawayawards.dk et websted, der drives af Just Eat (i det følgende kaldet "vi").

Læs venligst disse brugsbetingelser grundigt, inden du begynder at bruge webstedet, da disse vil gælde for din brug af det. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse til fremtidig reference. Ved at bruge webstedet bekræfter du, at du accepterer disse brugsbetingelser, og at du indvilliger i at overholde dem. Vi kan til enhver tid revidere disse brugsbetingelser ved at foretage ændringer af denne side. Hvis du ikke kan acceptere disse brugsbetingelser, må du ikke bruge webstedet.

Andre gældende vilkår Disse brugsbetingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af webstedet:

  • Vores Fortrolighedspolitik som fastlægger de vilkår, hvorpå vi behandler alle personlige data, vi indsamler fra dig, eller som du giver os. Ved at bruge webstedet, giver du samtykke til en sådan behandling, og du garanterer, at alle data, som leveres af dig, er korrekte
  • Vores cookiepolitik, der indeholder oplysninger om cookies på webstedet.

Ændringer af webstedet

Vi kan opdatere webstedet fra tid til anden, og kan til enhver tid ændre indholdet. Vær dog opmærksom på, at noget af indholdet på webstedet kan være forældet på et givent tidspunkt, og at vi ikke er forpligtet til at opdatere det. Vi garanterer ikke, at webstedet, eller indholdet på det, vil være fri for fejl eller mangler.

Adgang til webstedet

Webstedet er stillet gratis til rådighed. Vi garanterer ikke, at webstedet eller indholdet på det, vil være fri for fejl eller mangler. Adgangen til webstedet er tilladt på midlertidig basis. Vi kan til enhver tid suspendere, tilbagekalde, afbryde eller ændre hele eller dele af webstedet uden varsel. Vi kan ikke holdes ansvarlige over for dig, hvis webstedet af en eller anden grund ikke er tilgængeligt til enhver tid eller i en periode. Du er ansvarlig for at gøre træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at du kan få adgang til webstedet. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til webstedet via din internetforbindelse er opmærksomme på disse brugsbetingelser og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Afstemning på webstedet

Webstedet giver brugerne mulighed for at stemme på deres foretrukne takeaway restauranter i Danmark. Du kan stemme ved at indtaste dit navn, e-mailadresse og oplysningerne på den restaurant, du ønsker at stemme på i formularen på webstedet. Det er den eneste afstemning mekanisme og er tilgængelig uden beregning. Når du stemmer vil du automatisk deltage i vores ugentlig lodtrækning om gavekort til en samlet værdi af 7.000 kr.

Klik her for at læse [vilkår og betingelser] for lodtrækningen.


Afstemningen lukker midnat d. 31. oktober 2017.

Den take away restaurant, som modtager det højeste antal stemmer under afstemning perioden vil blive kåret som vinder af DANISH TAKE AWAY AWARDS. Derudover finder vi vinderne indenfor 6 regioner og inden for 6 køkkentyper.

Priser til DANISH TAKE AWAY AWARD 2017 Hovedprisen Den restaurant, der samlet har modtaget flest stemmer Regionspriser

• Nordjylland

• Midtjylland

• Sønderjylland

• Fyn + Øerne

• Sjælland

• Hovedstaden

Køkkentypepriser

• Årets veganske/vegetariske take away restaurant

• Årets premium take away restaurant

• Årets asiatiske take away restaurant

• Årets sydeuropæiske take away restaurant

• Årets klassiker

• Årets nyhed

Alle personlige data, som vi indsamler fra dig, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik jf. https://www.just-eat.dk/privacy-policy. Du må kun stemme på en restaurant én gang. Hvis du forsøger at stemme på samme restaurant mere end én gang, vil du blive diskvalificeret, og ingen af din stemmer tælles med.

Intellektuelle ejendomsrettigheder Vi er ejer eller licenshaver af alle immaterielle rettigheder på webstedet samt til materialet, der offentliggøres på det. Disse værker er beskyttet af ophavsretlige love og traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du må gerne udskrive en kopi, og kan downloade uddrag af en/flere vilkårlig(e) side(r) fra webstedet til personlig brug, og du må gerne henlede opmærksomhed fra andre i din organisation til indhold, der er lagt ud på webstedet.

Du må ikke ændre udskrevne eller digitale kopier af materialer, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge nogen illustrationer, fotografier, video eller lydsekvenser eller nogen form for grafik adskilt fra eventuel ledsagende tekst. Vores status (samt den for eventuelle identificerede bidragydere) som forfatterne af indhold på webstedet skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen del af indholdet på webstedet til kommercielle formål uden at have fået en licens til at gøre det fra os eller vores licensgivere. Hvis du udskriver fra, kopierer eller downloader nogen del af webstedet i strid med disse brugsbetingelser, vil din ret til at bruge webstedet ophøre med det samme, og du skal, efter eget valg, returnere eller destruere alle kopier du har lavet af materialerne.

Fraskrivelse af informationsgaranti Indholdet på webstedet leveres kun som generel information. Det er ikke beregnet til at udgøre råd som du kan stole på. Du skal søge rådgivning fra en fagmand eller specialist, før du udfører eller at afstår fra at udføre enhver handling på baggrund af indholdet på webstedet.


Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på webstedet, giver vi ingen form for garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, for at indholdet på webstedet er korrekt, fuldstændigt eller ajourført.

Begrænsning af vores ansvar Intet i disse brugsbetingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores svig eller svigagtige vildledning eller enhver anden forpligtelse, der ikke kan udelukkes eller begrænses ved engelsk lovgivning. I det omfang loven tillader det, fraskriver vi alle udtrykkelige eller stiltiende betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, som kan gælde for webstedet eller indholdet på det. Vi hæfter ikke over for nogen bruger for tab eller skade, uanset om det vedrører kontraktret, erstatningsret (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbestemt pligt eller på anden måde og også selvom det er forudsigeligt, der opstår under eller i forbindelse med:

• Brug af eller manglende evne til at bruge webstedet

• Brug af eller tillid til indhold, der vises på webstedet.

Hvis du er en erhvervsbruger, skal du bemærke, at vi i særdeleshed ikke kan holdes ansvarlig for:

• Tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter

• Driftstab

• Tab af forventede besparelser

• Tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme

• Ethvert indirekte eller følgetab eller skade.

Hvis du er en forbruger, skal du bemærke, at webstedet udelukkende stilles til rådighed til indenlandsk og privat brug. Du accepterer ikke at bruge webstedet til kommercielle eller erhvervsmæssige formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, driftstab eller tab af forretningsmulighed.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader forårsaget af en virus, distribueret denialofservice- angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet relateret materiale som følge af din brug af webstedet eller til din download af indhold på det eller på ethvert andet websted, der er knyttet til det.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på websteder, der er linket til webstedet. Sådanne links må ikke fortolkes som vores godkendelse af disse linkede websteder, og vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, der kan opstå som følge af din brug af dem.

Vira Vi giver ingen garanti for, at webstedet vil være sikkert eller fri for fejl eller virus. Du er selv ansvarlig for at konfigureret din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til webstedet. Du skal bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

Du må ikke misbruge webstedet ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknologisk skadelige Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet, den server, hvor webstedet er lagret på eller enhver server,


computer eller database der er tilsluttet til webstedet. Du må ikke angribe webstedet via et denialof- serviceangreb eller et distribueret denialof serviceangreb. Hvis du overtræder denne bestemmelse, begår du en strafbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi indberetter sådanne overtrædelser til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til at bruge webstedet ophøre øjeblikkeligt.

Linking til webstedet Du må linke til vores websted, hvis du gør det på en måde, der er fair og lovlig og som ikke skader vores omdømme eller misbruger det. Du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det indikerer nogen form for forening, accept eller godkendelse fra vores side, hvor dette ikke eksisterer. Du må ikke oprette et link til webstedet på nogen hjemmeside, som ikke ejes af dig. Webstedet må ikke indlemmes som en del af noget andet websted, og du må heller ikke oprette et link til en hvilken som helst del af det andet end webstedets startside. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde link- tilladelser uden varsel.

Tredjepartslinks og ressourcer på webstedet Hvis webstedet indeholder links til andre sider og ressourcer, der leveres af tredjeparter, leveres disse links kun til oplysningsformål. Vi fører ingen kontrol over indholdet på sådanne sider eller ressourcer.

Varemærker DANISH TAKE AWAY AWARDS-logoet er genstand for en verserende varemærkeansøgning.

Kontakt os Alle kommentarer, henvendelser og anmodninger vedrørende vores brug af dine oplysninger skal stiles til Just Eat DK på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø eller telefonisk på 7020 8590 eller på mail til info@dtaa17.dk.

Din smag, Dit valg

Download appen og få adgang til mere end 2.500 restauranter

Ønsker du mere information? Skriv til info@danishtakeawayawards.dk

DANISH TAKE AWAY AWARDS™. Vilkår og betingelser

Fortrolighedspolitik | *Konkurrencebetingelser